Lappol Fondation Ceerno Wolle Njaay 2024 e gardagol Abuu Njaay

Lappol Fondation Ceerno Wolle Njaay 2024. E nder leydi Senegaal, ɗiin diiwanuuji ɗiɗi Tammbaa e Maatam, ko e gardagol Alh Abuu Njaay.

Diiwaan Tammbaa Kunndaa.

01 Guudiri Wuro (Njillu Golle)
02 Siñcu Demmba (Njillu Golle)
03 Ceeke (Njillu)
04 Feto Ñebbe ( Njillu Golle)
05 Aynumadi ( Njillu Golle e Siyaara)
06 Ɗahaaratu (Rokkaaɓe Fooraas)
07 Sammab Ñaamee ( Jettingol Fooraas)
08 Sunnatu Bakkel ( Njillu Golle)
09 Saare Faddundu ( Ɗaɓɓuɓe Ballal)
10 Kaaƴel Sammba Buubu ( Ɗaɓɓuɓe Ballal)
11Beeli Puneeji ( Ɗaɓɓuɓe Ballal)
12 Yuppe Hammadi (Ɗaɓɓuɓe Ballal)
13 Sewuuji( Ɗaɓɓuɓe Ballal)
14 Boyngel Bammaba(Ɗaɓɓuɓe Ballal)
Diiwaan Maatam
15 Bonnji Waali( Njillu Golle)
16 Wuro Mbulel( Njillu)
17 Bokki Laji (Njillu)
18 Duunde( Njillu)
19 Jalluɓe (Njillu)
20 Jaammungel (Njillu Golle)
21 Hamdallaahi (Jettingol Fooraas)
22 Horkoƴere (Jokkere Endam)
23 Weendu Booseyaaɓe (Gudditgol Fooraas)
24 Hammadi Hunaare( Njillu Golle)
25 Ƴella (Jettingol Fooraas)
26 Gurel Njaayɓe
27 Ɗayba (Njillu Golle)
28 Siñcu Bamammbe (Jettingol Fooraas)
29 Banaaji (Jettingol Fooraas)
29 Teekngel (Njillu Golle)
30 Weendu Noodi (Njillu)
31 Seeno Paalel (Gudditgol Fooraas)
32 Fummihaara Demmbuɓe (Jokkere Endam)
33 Gurel Yero (Njillu)
34 Fummihaara Joob (Gudditgol Foorasuuji)
35 Fummihaara Jam weli (Gudditgol Foorasuuji)
36 Kanel (Jokkere endam)
37 Ganno Balol( Jettingol Fooraas)
38 Siñcaan Siñcu Garba( Jettingol Fooraas)
39 Siñcu Garba (udital Fooraas)
40 Oogo ( Jettingol Fooraas)
41 Galoyaaɓe ( Jettingol Fooraas)
42 Hamaraaɓe ( Njillu)
43 Ndenndoori (Gudditgol Foorasuuji)
44 Wuro Soogi (Gudditgol Foorasuuji)

Ɗaahaa Muusaa Bah
Yero Gise
Tijjaani Tuure
Umaar Bah

Partagez l'article sur :