Ñalawma jeetaɓiijo lappol Fondation Ceerno Wolle Njaay e nder Fuuta

E gardagol Alh Abuu Njaay, Fondation Ceerno Wolle Njaay udditii e oo Aset 24/02/2024 Fooraas to Siñcu Garba. Ɗum waɗi ko e taweede hilifaaɓe nokku oo, kam e diiwaan oo, yantude e ɓesnguuji ɗii.

Oon ñalawma jeetaɓiijo lappol Fondation Ceerno Wolle Njaay, yettaama ɗee gure Kanel, Ganno Ballo, Siñcaan Siñcu Garba, Siñcu Garba, Oogo, Galoyaaɓe, Yantude e Hamaraaɓe, ɗum ko ngam habrude dokkal Foorasuuji e ɗeen gure ko fayi arde.

Sete Fondation Ceerno Wolle Njaay joftii e Ndenndoori hannde saanga waktuuji 17h30, ɗum ko ngam udditde Foorasuuji tati e wuro ngo janngo subaka. Caggal mum maa lappol ngol jokku haa Wuro Soogi, ɗo Foorasuuji njogori udditeede, ko ɗoon nii lappol ngol joofirata caggal balɗe sappo.

Ɗaahaa Muusaa Bah
Yero Gise
Tijjaani Tuure

Partagez l'article sur :