Fondation Ceerno Wolle Njaay udditii hannde Foosasuuji jeeɗɗi e nder Fuuta

Fondation Ceerno Wolle Njaay udditii hannde Foorasuuji jeeɗiɗi e nder Fuuta

Ngool lappol Fondation Ceerno Wolle Njaay, nana jokki yettaade e ɗeen gure Fuuta.Lappol ngol waɗi oon ñalawma mum jeeɗiɓiiji hannde e Aljumaa oo, ko e ɗee gure Weendu Noodi, Seeno Paalel, Fummihaara Jooɓɓe, Fummihaara Demmbuɓe, Fummihaara Jam weli.

Oon Sete mbo Alh Abuu Njaay ɗowi udditii hannde Fooraas Seeno Paalel, e tati Fummihaara Jooɓɓe, kam e tati goɗɗi Fummihaara Jam weli.

Ɓesnguuji ɗiin nokkuuji ceertuɗi, njaarii Alh Alhdullaahi Wolle Njaay, jaaroore semmbunde, sabu moƴƴere makko. Alh Abuu Njaay kamne siftinii ɓeen heɓɓe ngaal ballal nde ndarotoo e hisnude ɗiin golleeji.

Ɗaahaa Muusaa Bah.
Yero Gise.
Tijjaani Tuure.

Partagez l'article sur :